Guiselaine Capella zet hier helder uiteen hoe je gebruik kan maken van het STAPbudget. Dit als persoon, nederlands ingezetene, maar ook hoe je als ondernemer het STAPbudget kunt inzetten voor jouw cursisten. Samengevat, een hele goede overheidsregeling waar iedereen beter van wordt.

Guiselaine legt uit: "Als ondernemer heb ik ieder jaar een budget voor seminars,
netwerkbijeenkomsten en cursussen. Hiermee houd ik mijn kennis op peil en netwerk ik. Dit jaar heb ik 1.000 euro extra te besteden aan scholing door het Stapbudget."

Het stapbudget vervangt

Het Stapbudget geldt sinds dit jaar en is voor iedereen! Het Stapbudget vervangt de fiscale aftrekpost Scholing op de inkomstenbelasting. Iedereen, behalve
ondernemers konden deze aftrekpost gebruiken. Het Stapbudget is een vooruitgang, want iedereen tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd met een uitkering (WAO/WIA, WAJONG, WW, etc), ondernemers en werknemers kunnen één keer per jaar gebruik maken van de 1.000 euro scholingsbudget via het UWV. Stap in het Stapbudget staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Voorbeeld 1: De Big Data cursuskost ongeveer 600 euro. De 600 euro wordt naar de opleider overgemaakt door UWV en de cursist kan starten. Het Stapbudget is zo in zijn geheel voor dit jaar verbruikt voor deze Nederlander.