Het STAPbudget

Met dit scholingsbudget kan iedere Nederlander zijn of haar kennis op peilhouden en/of omscholen. Ook coaching kan met het Stapbudget betaald worden. Ieder jaar is er per Nederlander maximaal 1.000 euro beschikbaar voor cursus, training, opleiding of coaching.

Voorbeeld 2: Een coachingstrajectbij een coach op het Stapbudgetcoachingslijstkost ongeveer 1.500 euro. De 1.000 euro wordt naar de coach overgemaakt en diegene die gebruikt maakt van de coach moet dan nog ongeveer 500 euro betalen aan de coach. De coach moet zelf het factuur sturen voor de resterende 500 euro. Het Stapbudget is dan geheel verbruikt voor dit jaar voor deze Nederlander.

Aanvragen van het STAPbudget

Dit jaar heeft men nog drie keer de mogelijkheid om gebruik te maken van het Stapbudget, namelijk op:

  • 1 juli tot en met 31 augustus 2022
  • 1 september tot en met 31 oktober 2022
  • 1 november tot en met 31 december 2022.

Lukt de aanvraag niet in de periode van 1 juli dan mag er opnieuw een aanvraag ingediend worden in een van de volgende periode in 2022. Mocht het Stapbudget
niet toegekend worden dan mag de opleider geen factuur aan de cursist sturen.