Aanleveren in PDF formaat A4
Bij het opmaken van OC-Q Magazine is jouw huisstijl leidend. We doen onze uiterste best om wat je aanlevert één op één over te nemen. Daardoor blijft de vormgeving zoals jij bedacht hebt, zo goed mogelijk behouden. Dit is bijna altijd mogelijk als je jouw publicaties aanlevert in:
PDF formaat
1 A4 per pagina
1 A4 per advertentie

Video insluiten
Wil je een video insluiten, dan volstaat het om in het pdf een blanco kader op te nemen op de plaats waar jij de video wilt insluiten en de Youtube URL door te geven. Wij verwerken in de eindproductie de video dan op de juiste plaats.

Aanlever- en publicatiedata
1e van de maand - start verwerken van aangeleverde copij
10e van de maand - uiterste aanleverdatum copij.
15e van de maand om 00:01 uur - online publicatie

Copyright
Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de rechten van gebruik van tekst- en beeldmateriaal. Zorg dat je rechtenvrij materiaal gebruikt of dat je aan kunt tonen dat je het beeld- en tekstmateriaal mag gebruiken. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Wij adviseren hier altijd zeer zorgvuldig mee om te gaan en bij twijfel het beeld- en tekst materiaal niet te gebruiken.